Nga siết ‘gọng kìm’ Bakhmut, Ukraine lâm nguy, số phận Donbass sắc định oạt? – VNEWS -UkraineVNEWS – Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine đang ngày một căng thẳng. ã xuất hiện nhiều hơn những dấu hiệu bất lợi cho…

source

Categories:

Recent Posts

Ecwid by Lightspeed